CODES-BARRES

Fer disfuncional allò utilitari: l’artista recupera els codis de barres de productes comercials que remeten a la idea de consum i de control per convertir-los en peces gràfiques, en estructures de línies paral.leles que generen estructures de gran força gràfica, a l’estil de dibuixos mecànics.

Sylvie Bussières