TAQUES

La sèrie “Les taques” representa un pas enllà desprès de la fascinació per les línies i els trets espontanis. Encara dins d’una lógica minimalista, ara els contorns, les textures i la repetició de formes produixen vibrants patrons gràfics que es pleguen i es despleguen sobre l’espai. Un video visualiza la transformació de un dibuix en moviment, la construcción i reconstrucció de la forma.

Sylvie Bussières