TAQUES

La sèrie “Les taques” representa un pas enllà desprès de la fascinació per les línies i els trets espontanis. Encara dins d’una lógica minimalista, ara els contorns, les textures i la repetició de formes produixen vibrants patrons gràfics que es pleguen i es despleguen sobre l’espai. Un video visualiza la transformació de un dibuix en moviment, la construcción i reconstrucció de la forma.

"Blackberry Drawings"

És el resultat de recórrer al sistema més senzill per a crear un traç:

fregar algun fruit sobre un paper i utilitzar el seu suc com a tinta.

Aleshores el gest minimalista pren tot el protagonisme respecte a la

forma, i, respecte al concepto, la facultat d’una natura que s’inscriu a si

mateixa.

Taches 1
Taches 2
Blackberry Drawings 3
Blackberry Drawings 2
Blackberry Drawings 1