OBJETS DE SCULPTEUR

“Objectes d’escultor” és una interpretació fotogràfica d’objectes singularment atresorats per l’artista al llarg de la seva vida, que amb petites intervencións esdevenen humils ready-mades. Es tracta d’una recolecció d’objectes que expressa també l’atzar d’una història poètica.

Sylvie Bussières