COL·LECCIÓ 2010

Amb “Col.lecció” es recupera el goig dels infants de jugar amb botons i a l’hora es parodien tant les idees d’acumulació i  classificació pròpies de l’art contemporani com el rigor sistemàtic i compulsiu de l’entomòleg que enfila amb agulles escarbats i papallones per composar-ne mosaics de formes i colors.

Colleccio ©Sylvie Bussieres
Col.lecció
Col.lecció
boutons en bronze
céramique
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció
Col.lecció